• tudalen_baner

Ymarfer Corff Dillad Merched mewn Steil!

Mae dillad merched ar gyfer chwaraeon yr un mor bwysig â'r hyn rydyn ni'n ei ddefnyddio fel arfer i fynd i'r gwaith.Gall y dillad chwaraeon hyn ddod mewn gwahanol ffabrigau, fel cotwm, polyester neu synthetig, bydd popeth yn dibynnu ar y math o ymarfer corff rydych chi'n mynd i'w wneud.Nid yw rhedeg yr un peth â gwneud yoga, am y rheswm hwnnw dewiswch y dillad sy'n rhoi cysur, ffresni a hyblygrwydd i chi.Mae ymarfer corff yn dod â llawer o fanteision i ni rhwng bod yn iach a pharhau i fod yn llawn cymhelliant.

Gadewch i ni gofio bod ffasiwn yn bresennol yn y rhan fwyaf o feysydd ein bywyd bob dydd, ac mewn chwaraeon nid yw wedi'i eithrio fel y gallwch brynu dillad sydd â steil a lliw.Gallwch brynu ar-lein os ydych yn gwybod eich meintiau neu gallwch brynu yn y siop a rhoi cynnig ar y dillad i wneud yn siŵr eu bod yn ffitio i chi.

Gallwch chi chwarae gyda setiau tynn i'r corff fel eu bod yn nodi'ch silwét.Cofiwch, yn dibynnu ar y math o chwaraeon, y dewisir yr esgidiau hefyd, dewiswch y rhai sy'n gweddu orau i'ch steil.Defnyddiwch sach gefn chwaraeon fel yr un a ddangosir yn y ddelwedd gyfeirio i gario'ch eiddo.Mae lliwiau llachar yn ein helpu i godi ein hwyliau, gallwch eu gwisgo mewn top, crysau polo, siorts neu deits.Os ydych chi'n mynd i redeg ar ddiwrnodau haf, peidiwch ag anghofio cael eli haul a chap i amddiffyn eich hun rhag pelydrau'r haul.
Gweithgynhyrchwyr ffrogiau
Sawl blwyddyn yn ôl, rhoddodd chwaraeon y gorau i fod yn ffasiwn i ddod yn ffordd o fyw.Pan fydd y gaeaf yn cyrraedd, efallai y bydd y tymheredd isel yn ein digalonni ychydig, ond gallwch ddefnyddio siwmper neu siaced sy'n eich galluogi i gadw'n gynnes a pharhau â'ch trefn arferol.Ar gyfer y math hwn o silwét rydym yn defnyddio dillad lliw golau ar y brig i roi cyfaint iddo.Gall fod gan y legins neu'r teits linellau neu ddyluniadau tywyll fel y dangosir yn y delweddau cyfeirio.Os ydych chi'n ymarfer yoga neu pilates, gwisgwch deits sy'n elastig ac yn rhoi hyblygrwydd i chi.

Er mwyn cynyddu'r cyfaint yn yr ardal isaf, gwisgwch ddilledyn uchaf mewn lliwiau ysgafnach na'r dilledyn gwaelod.Mae'r esgidiau sydd â llwyfan bach yn y cefn yn helpu i glustogi'r cwymp yn well wrth redeg neu loncian.Os oes gennych chi arddull rhamantus yn yr opsiynau dilledyn gallwch weld legins gyda phrintiau blodau perffaith er mwyn peidio â mynd heb i neb sylwi.
Gweithgynhyrchwyr ffrogiau
Nid yw ymarfer corff yn golygu bod yn rhaid i chi wisgo'r holl hen ddillad baggy a fydd yn adlewyrchu delwedd flêr ac annibynadwy.Defnyddiwch ddillad sy'n addasu i'ch math o gorff ac sy'n gwella'r nodweddion corfforol hynny rydych chi'n eu hoffi.Yn y delweddau gallwn weld dau fath o deits gyda manylion ar y band gwasg, bydd hyn yn gwneud golwg canol wedi'i farcio.Ar gyfer ffitrwydd, beicio a pilates, y delfrydol yw gwisgo dillad chwaraeon sy'n dynn ar gyfer cysur, ond os yw'n golff neu bêl-fasged, bydd dillad rhydd yn eich ffitio'n well.

Pa bynnag chwaraeon rydych chi'n ei wneud, rydych chi eisiau edrych yn dda ac yn ffasiynol.Rhaid i chi ddewis bra da a gwneud yn siŵr ei fod yn eich maint oherwydd dyma'r camgymeriad mwyaf cyffredin ymhlith llawer o fenywod.Mae gennym ddau bwynt i'w hystyried wrth ddewis bra: yn gyntaf, bod eich bronnau'n aros yn sefydlog ac yn ail, y gallwch chi anadlu'n dda.Yn yr un modd, dylai'r sanau gael eu gwneud o gotwm fel eu bod yn amsugno'r holl chwys ac yn cadw'ch traed yn sych.Gallwch ychwanegu ategolion at yr edrychiadau hyn fel hetiau, smartwatches, pigtails neu sbectol a dylech osgoi clustdlysau hir, mwclis a modrwyau a all rwystro eich hyfforddiant.
Gweithgynhyrchwyr ffrogiau
Os cawsoch eich gadael eisiau gweld mwy o ddillad chwaraeon i ferched, cofrestrwch ynFfatri Gweithgynhyrchu Dillad.O'rGweithgynhyrchwyr ffrogiaugallwch ddod o hyd i gyngor ar-lein, cael eich ysbrydoli gan filoedd o wisgoedd ar gyfer gwahanol achlysuron a silwetau a phrynu eich hoff ddillad.Cofiwch hefyd, os ydych chi eisiau gwasanaeth unigryw, gallwch ofyn am gyngor personol fel y gallwch chi, gyda chymorth gweithiwr proffesiynol, ddod o hyd i ffyrdd newydd o wella'ch delwedd bersonol a phroffesiynol.


Amser postio: Hydref-06-2022